Nastavení zařízení

Nastavení emailu v mobilním telefonu a mail klientovi.

Uživatelské jméno a heslo je stejné jako pro přihlášení v DSM. Zadává se pouze uživatelské jméno bez @ a domény.

Příchozí pošta je IMAP na portu 993. Server pro příchozí poštu je www.cerni.net popřípadě vlastní doména.
Odchozí pošta je SMTP STARTTLS na portu 587. Server pro odchozí poštu je www.cerni.net popřípadě vlastní doména.

Ověření jménem a heslem musí být povoleno.
Ověření certifikátu zapnuto.

Maximální velikost zprávy je nastavena na 20MB.

Nastavení serveru Baikal. Kontakty, kalendáře a úkoly.

Počítač s Windows i Linux:
Aplikace Thunderbird s doplňky kalendáře Lighting a SoGo connector. Umí synchronizaci kontaktů, kalednářů a úkolů. Jméno a heslo se nezhoduje s přihlašovacími údaji na DSM.

Mobilní telefony:
iPhone: nemusí se nic instalovat. Nativně umí CardDAV (kontakty), CalDAV (kalendář s úkoly)
BlackBerry OS10: nemusí se nic instalovat. Nativně umí CardDAV (kontakty), CalDAV (kalendář bez úkolů)
Android: doinstalovat aplikaci DavDroid. Potom umí CardDAV (kontakty), CalDAV (kalendář bez úkolů)